Bài 14. Thu - đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp"

Bình chọn:
4.3 trên 306 phiếu