Bài 14. Thu - đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp"

Bình chọn:
4.4 trên 235 phiếu


Gửi bài