Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)

Bình chọn:
4.2 trên 64 phiếu
Bài 1 trang 13 SGK Lịch sử 5

Em hãy kể lại phong trào Đông du.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 21 SGK Lịch sử 5

Hãy sưu tầm và kể lại sự kiện đáng nhớ về Cách mạng tháng Tám ở địa phương em

Xem lời giải

Lời khẳng định trên đây thể hiện điều gì ?

Lời khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” thể hiện điều gì ?

Xem lời giải

Điều gì khiến Trương Định phải băn khoăn, suy nghĩ ?

Vua ban lệnh xuống, buộc Trương Định phải giải tán nghĩa binh và đi nhận chức Lãnh binh ở An Giang

Xem lời giải

Lý thuyết Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định

Lý thuyết Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định Lịch sử 5 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Bài 1 trang 6 SGK Lịch sử 5

Em hãy nêu những băn khoăn, suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 SGK Lịch sử 5

Em hãy cho biết tình cảm của nhân dân đối với Trương Định

Xem lời giải

Lý thuyết Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Lý thuyết Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước Lịch sử 5 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Bài 3 trang 6 SGK Lịch sử 5

Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân ?

Xem lời giải

Theo em, qua những đề nghị nêu trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì ?

Nguyễn Trường Tộ được sang Pháp. Trong những năm ở Pháp, ông chú ý quan sát, tìm hiểu sự giàu có, văn minh của nước Pháp để tìm cách đưa nước nhà thoát khỏi cảnh nghèo đói. lạc hậu

Xem lời giải

Tại sao Nguyễn Trường Tộ được người đời sau kính trọng ?

Ông là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước và mong muốn dân giàu, nước mạnh.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 7 SGK Lịch sử 5

Hãy nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SGK Lịch sử 5

Vua quan nhà Nguyễn có ý kiến như thế nào đối với những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ ?

Xem lời giải

Em có biết trường học, đường phố nào mang tên các nhân vật lịch sử của phong trào Cần vương ?

Em có biết trường học, đường phố nào mang tên các nhân vật lịch sử của phong trào Cần vương ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 SGK Lịch sử 5

Em hãy kể lại cuộc phản công ở kinh thành Huế.

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 SGK Lịch sử 5

Chiếu Cần vương có tác dụng gì ? 

Xem lời giải

Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Xem lời giải

Quan sát hình 3, em hãy nêu nhận xét về tình cảnh người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.

Quan sát hình 3, em hãy nêu nhận xét về tình cảnh người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 SGK Lịch sử 5

Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những ngành kinh tế mới nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 SGK Lịch sử 5

Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất