Bài 20. Châu Âu

Bình chọn:
4.3 trên 183 phiếu
Quan sát hình 1, cho biết châu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương nào ?

Châu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương...

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á.

Diện tích của châu Âu là...

Xem lời giải

Quan sát hình 1, hãy đọc tên các đồng bằng, dãy núi và sông lớn của châu Âu; cho biết vị trí của các đồng bằng và dãy núi lớn ở châu Âu.

Các đồng bằng, dãy núi và sông lớn của châu Âu...

Xem lời giải

Quan sát các ảnh trong hình 2, rồi tìm trên hình 1 các chữ cái a, b, c, d cho biết các cảnh thiên nhiên đó được chụp ở những nơi nào của châu Âu.

Các cảnh thiên nhiên đó được chụp ở...

Xem lời giải

Đọc bảng số liệu ở bài 17, cho biết số dân châu Âu, so sánh với số dân của châu Á

Số dân của châu Âu là...

Xem lời giải

Dựa vào hình 4 và vốn hiểu biết, kể tên một số hoạt động kinh tế của các nước ở châu Âu.

Một số hoạt động kinh tế của các nước ở châu Âu là...

Xem lời giải

Bài 1 trang 112 SGK Địa lí 5

Dựa vào hình 1, hãy xác định: vị trí địa lí, giới hạn của châu Âu, vị trí các dãy núi và đồng bằng của châu Âu.

Xem lời giải

Bài 2 trang 112 SGK Địa lí 5

Người dân châu Âu có đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu.

Bài 3 trang 112 SGK Địa lí 5

Xem lời giải