Bài 1. Việt Nam đất nước chúng ta

Bình chọn:
4.4 trên 242 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 66 SGK Địa lí 5

Quan sát hình 1, hãy: + Chỉ phần đất liền của nước ta trên lược đồ. + Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta. + Cho biết biển bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta. Tên biển là gì? + Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.

Xem lời giải

Quan sát hình 2, hãy cho biết: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài...

Xem lời giải

Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?

Nơi hẹp nhất là...

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích lớn hơn nước ta.

Những nước có diện tích lớn hơn nước ta là..

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.

Những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta là...

Xem lời giải

Bài 1 trang 68 SGK Địa lí 5

Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và trên quả Địa cầu.

Xem lời giải

Bài 2 trang 68 SGK Địa lí 5

Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào ? Diện tích lãnh thổ là bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 68 SGK Địa lí 5

Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ Việt Nam.

Xem lời giải