Bài 1 trang 7 SGK Lịch sử 5

Bình chọn:
3.6 trên 23 phiếu

Hãy nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.

Hãy nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.

Trả lời:

Ôns đề nshị mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, thông thương với thế giới, thuê người nước ngoài đến giúp nhân dân ta khai thác các nguồn lợi về biển, rừng, đất đai, khoáng sản ; mở các trường dạy đóng tàu. đúc súng, sử dụng máy móc,...

Bày tỏ mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh.


Các bài liên quan: - Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu