Bài 1 trang 32 SGK Lịch sử 5


Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì ?

Đề bài

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại nội dung âm mưu của thực dân Pháp.

Lời giải chi tiết

Thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Căn cứ địa Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 89 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí