CHƯƠNG III. SÓNG CƠ

Bình chọn:
4.7 trên 97 phiếu
Câu 1 trang 78 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 78 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Sóng cơ là

Xem chi tiết
Câu 2 trang 78 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 78 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Bước sóng là

Xem chi tiết
Câu 1 trang 83 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 83 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Ta quan sát thấy hiện tượng gì khi trên một sợi dây có sóng dừng?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 83 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 83 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng

Xem chi tiết
Câu 1 trang 89 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 89 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Điều kiện để có giao thoa sóng là

Xem chi tiết
Câu 2 trang 89 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 89 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hai sóng kết hợp là

Xem chi tiết
Câu 3 trang 89 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 3 trang 89 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì

Xem chi tiết
Câu 1 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Cảm giác về âm phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 3 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tai con người có thể nghe được những âm ở mức cường độ âm trong khoảng

Xem chi tiết
Câu 4 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 4 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn phát ra thì

Xem chi tiết
Câu 5 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 5 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hộp cộng hưởng có tác dụng

Xem chi tiết
Câu 1 trang 101 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 101 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hiệu ứng Đốp - ple gây ra hiện tượng gì sau đây?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 101 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 2 trang 101 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trong trường hợp nào sau đây thì âm do máy thu ghi nhận được có tần số lớn hơn tần số của âm do nguồn âm phát ra ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 112 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Câu 1 trang 112 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Vì sao

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài