CHƯƠNG 1: CƠ HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục I - Phần A - Trang 3 Vở bài tập Vật lí 6 Mục I - Phần A - Trang 3 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 3 VBT vật lí 6 Mục I - Đơn vị đo độ dài (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 3, 4 Vở bài tập Vật lí 6 Mục II - Phần A - Trang 3, 4 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 3, 4 VBT vật lí 6 Mục II - Đo độ dài (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem chi tiết
Bài 1 - 2.1, 1 - 2.2, 1 - 2.4 phần bài tập SBT - Trang 4,5 vở bài tập vật lí 6 Bài 1 - 2.1, 1 - 2.2, 1 - 2.4 phần bài tập SBT - Trang 4,5 vở bài tập vật lí 6

Giải bài 1 - 2.1, 1 - 2.2, 1 - 2.4 phần bài tập trong SBT – Trang 4,5 VBT Vật lí 6. Cho thước mét trong hình 1.1:......

Xem chi tiết
Bài 1a, 1b,1c phần bài tập tương tự - Trang 6 vở bài tập vật lí 6 Bài 1a, 1b,1c phần bài tập tương tự - Trang 6 vở bài tập vật lí 6

Giải bài 1a, 1b, 1c phần bài tập trong SBT – Trang 6 VBT Vật lí 6. GHĐ và ĐCNN của thước vẽ của hình 1.2 là:....

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 7 Vở bài tập Vật lí 6 Mục I - Phần A - Trang 7 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 7 VBT vật lí 6 Mục I - Cách đo độ dài (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Xem chi tiết
Mục II- Phần A - Trang 7 Vở bài tập Vật lí 6 Mục II- Phần A - Trang 7 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 7 VBT vật lí 6 Mục II - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Xem chi tiết
Bài 1 - 2.7, 1 - 2.8, 1 - 2.9, 1 - 2.11 phần bài tập SBT - Trang 8, 9 vở bài tập vật lí 6 Bài 1 - 2.7, 1 - 2.8, 1 - 2.9, 1 - 2.11 phần bài tập SBT - Trang 8, 9 vở bài tập vật lí 6

Giải bài 1 - 2.7, 1 - 2.8, 1 - 2.9, 1 - 2.11 phần bài tập trong SBT – Trang 8, 9 VBT Vật lí 6. Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN...

Xem chi tiết
Bài 2a, 2b, 2c phần bài tập tương tự - Trang 9 vở bài tập vật lí 6 Bài 2a, 2b, 2c phần bài tập tương tự - Trang 9 vở bài tập vật lí 6

Giải bài 2a, 2b, 2c phần bài tập trong SBT – Trang 9 VBT Vật lí 6. Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN...

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 11 Vở bài tập Vật lí 6 Mục I - Phần A - Trang 11 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 11 VBT vật lí 6 Mục I - Đơn vị đo thể tích (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 3

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 11, 12  Vở bài tập Vật lí 6 Mục II - Phần A - Trang 11, 12 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 11, 12 VBT vật lí 6 Mục II - Đo thể tích chất lỏng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 3.

Xem chi tiết
Bài 3.1, 3.2, 3.4 phần bài tập SBT - Trang 13 vở bài tập vật lí 6 Bài 3.1, 3.2, 3.4 phần bài tập SBT - Trang 13 vở bài tập vật lí 6

Giải bài 3.1, 3.2, 3.4 phần bài tập trong SBT – Trang 13 VBT Vật lí 6. Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ...

Xem chi tiết
Bài 3a, 3b, 3c phần bài tập tương tự - Trang 14 vở bài tập vật lí 6 Bài 3a, 3b, 3c phần bài tập tương tự - Trang 14 vở bài tập vật lí 6

Giải bài 3a, 3b, 3c phần bài tập trong SBT – Trang 14 VBT Vật lí 6. Người ta dùng bốn bình chia độ vẽ ở...

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 15, 16 Vở bài tập Vật lí 6 Mục I - Phần A - Trang 15, 16 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 15, 16 VBT vật lí 6 Mục I - Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 16 Vở bài tập Vật lí 6 Mục II - Phần A - Trang 16 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 16 VBT vật lí 6 Mục II - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem chi tiết
Câu 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 16, 17 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 16, 17 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 16, 17 VBT Vật lí 6. Người ta dùng một bình chia độ ghi tới....

Xem chi tiết
Câu 4a, 4b phần bài tập tương tự – Trang 17, 18 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 4a, 4b phần bài tập tương tự – Trang 17, 18 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 4a, 4b phần bài tập tương tự – Trang 17, 18 VBT Vật lí 6. Người ta dùng một bình chia độ ghi tới....

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - trang 19 Vở bài tập Vật lí 6 Mục I - Phần A - trang 19 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 19 VBT vật lý 6 Mục I - Khối lượng. Đơn vị khối lượng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - trang 19, 20 Vở bài tập Vật lí 6 Mục II - Phần A - trang 19, 20 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 19, 20 VBT vật lí 6 Mục II - Đo khối lượng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - trang 20 Vở bài tập Vật lí 6 Mục III - Phần A - trang 20 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 20 VBT vật lí 6 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5

Xem chi tiết
Câu 5.1, 5.3, 5.4 phần bài tập trong SBT – Trang 20, 21 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 5.1, 5.3, 5.4 phần bài tập trong SBT – Trang 20, 21 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 5.1, 5.3, 5.4 phần bài tập trong SBT – Trang 20, 21 VBT Vật lí 6. Trên một hộp mứt tết có ghi 250g....

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài