Mục III - Phần A - Trang 98, 99 Vở bài tập Vật lí 6


Giải trang 98, 99 VBT vật lí 6 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

III - VẬN DỤNG

C7

Người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ vì ....

Lời giải chi tiết:

Người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ vì nhiệt độ sôi này xác định và không đổi trong quá trình nước sôi.

C8

Để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thuỷ ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu vì ...

Lời giải chi tiết:

Để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thuỷ ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu vì nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước, còn nhiệt độ sôi của rượu thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.

C9

Đoạn AB của đường biểu diễn ứng với quá trình ....

Đoạn BC của đường biểu diễn ứng với quá trình ....

Lời giải chi tiết:

Đoạn AB của đường biểu diễn ứng với quá trình tăng nhiệt độ của nước (từ 00C lên 1000C) và thời gian đun là 10 phút.

Đoạn BC của đường biểu diễn ứng với quá trình sôi của nước (nước sôi ở 1000C) và thời gian sôi là: (20 - 10) = 10 phút.

Ghi nhớ:

- Sự sôi là sự bay hơi xảy ra cả ở trong lòng chất lỏng và trên mặt thoáng của chất lỏng đó. 

- Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi đó là nhiệt độ sôi.

- Trong suốt quá trình sôi, nhiệt độ của chất lỏng đó không thay đổi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí