Câu 29a, 29b phần bài tập tương tự – Trang 100, 101 Vở bài tập Vật lí 6


Giải câu 29a, 29b phần bài tập tương tự – Trang 100, 101 VBT Vật lí 6. Bảng dưới đây ghi nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của một số chất.......

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Bài tập tương tự

29a

Bảng dưới đây ghi nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của một số chất

1. Chất nào có nhiệt sôi cao nhất?

A. Chì.

B. Nước.

C. Ôxi.

D. Thủy ngân.

2. Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại ở cả thể lỏng và thể hơi ở trong phòng có nhiệt độ 250C?

A. Chì và ôxi.

B. Thủy ngân và ôxi.

C. Nước và thủy ngân.

D. Nước và chì.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về sự sôi.

Lời giải chi tiết:

1.

Chì có nhiệt độ sôi là 16130C.

Đáp án A

2.

Vì ở 250C cao hơn nhiệt độ móng chảy và thấp hơn nhiệt độ sôi của nước và thủy ngân.

Đáp án C

29b

Khi một chất lỏng đang sôi mà thôi không đun nữa thì nhiệt độ của nó sẽ:

A. Giảm.

B. Tiếp tục tăng.

C. Không thay đổi.

D. Giảm hoặc không thay đổi tùy theo từng chất.

Chọn câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về sự sôi.

Sự sôi là sự bay hơi xảy ra cả ở trong lòng chất lỏng và trên mặt thoáng của chất lỏng đó.

Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định.

Lời giải chi tiết:

Khi một chất lỏng đang sôi mà thôi không đun nữa thì nhiệt độ của nó sẽ giảm.

Đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.