CHƯƠNG 2: NHIỆT HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần A - Trang 63 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 63 VBT vật lí 6 (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem lời giải

Câu 18.1, 18.2, 18.3 phần bài tập trong SBT – Trang 64 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 18.1, 18.2, 18.3 phần bài tập trong SBT – Trang 64 VBT Vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?.........

Xem lời giải

Câu 18a, 18b, 18c, 18d, 18e phần bài tập tương tự – Trang 64, 65 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 18a, 18b, 18c, 18d, 18e phần bài tập tương tự – Trang 64, 65 VBT Vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn...............

Xem lời giải

Phần A - Trang 66, 67 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 66, 67 VBT vật lí 6 (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem lời giải

Câu 19.1, 19.2, 19.6 phần bài tập trong SBT – Trang 67, 68 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 19.1, 19.2, 19.6 phần bài tập trong SBT – Trang 67, 68 VBT Vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?.........

Xem lời giải

Câu 19a, 19b, 19c, 19d phần bài tập tương tự – Trang 68, 69 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 19a, 19b, 19c, 19d phần bài tập tương tự – Trang 68, 69 VBT Vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng...............

Xem lời giải

Phần A - Trang 70, 71 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 70, 71 VBT vật lí 6 (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem lời giải

Câu 20.1, 20.2, 20.3, 20.6 phần bài tập trong SBT – Trang 71, 72, 73 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 20.1, 20.2, 20.3, 20.6 phần bài tập trong SBT – Trang 70, 71, 72 VBT Vật lí 6. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít.............

Xem lời giải

Câu 20a, 20b, 20c, 20d, 20e phần bài tập tương tự – Trang 73 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 20a, 20b, 20c, 20d, 20e phần bài tập tương tự – Trang 73 VBT Vật lí 6. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt..........

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 74 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 74 VBT vật lí 6 Mục I - Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 75 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 75 VBT vật lí 6 Mục II - Băng kép (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem lời giải

Câu 21.1, 21.2, 21.3 phần bài tập trong SBT – Trang 75, 76 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 21.1, 21.2, 21.3 phần bài tập trong SBT – Trang 75, 76 VBT Vật lí 6. Khi rót nước nóng ra khỏi phích nước, rồi đẩy nút lại ngay..........

Xem lời giải

Câu 21a, 21b phần bài tập tương tự – Trang 76 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 21a, 21b phần bài tập tương tự – Trang 76 VBT Vật lí 6 Tại sao khi rót nước sôi vào một cốc thủy tinh thành dày........

Xem lời giải

Phần A - Trang 77, 78 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 77, 78 VBT vật lí 6 (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem lời giải

Câu 22.1, 22.2, 22.3, 22.7 phần bài tập trong SBT – Trang 78,79 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 22.1, 22.2, 22.3, 22.7 phần bài tập trong SBT – Trang 78, 79 VBT Vật lí 6. Nhiệt kế nào dưới đây có thể dùng để đo nhiệt độ.........

Xem lời giải

Câu 22a, 22b, 22c, 22d phần bài tập tương tự – Trang 79 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 22a, 22b, 22c, 22d phần bài tập tương tự – Trang 79 VBT Vật lí 6. Tại sao ống quản ở chỗ gần bầu thủy ngân............

Xem lời giải

Báo cáo thực hành: Đo nhiệt độ - Trang 80, 81 Vở vài tập vật lí 6

Mẫu báo cáo 1. Họ và tên học sinh:…………. Lớp:………………. 2. Ghi lại: a) 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế:

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 82, 83 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 82, 83 VBT vật lí 6 Mục I - Sự nóng chảy (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem lời giải

Câu 24 - 25.1, 24 - 25.4 phần bài tập trong SBT – Trang 83, 84 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 24 - 25.1, 24 - 25.4 phần bài tập trong SBT – Trang 83, 84 VBT Vật lí 6. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan.......

Xem lời giải

Câu 24a, 24b , 24c phần bài tập tương tự – Trang 85 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 24a, 24b, 24c phần bài tập tương tự – Trang 85 VBT Vật lí 6. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào liên quan đến sự nóng chảy.....

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác