Câu 28 - 29.5, 28 - 29.6 phần bài tập trong SBT – Trang 99, 100 Vở bài tập Vật lí 6


Giải câu 28 - 29.5, 28 - 29.6 phần bài tập trong SBT – Trang 99, 100 VBT Vật lí 6. Từ phút 0 đến phút thứ 5, nước ở thể....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Bài tập trong SBT

28 - 29.5

Hình 28-29.2 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun. Hỏi:

1. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút 0 đến phút thứ 5; từ phút thứ 10 đến phút thứ 25?

2. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút thứ 5 đến phút thứ 10; từ phút thứ 25 đến phút thứ 30?

3. Các quá trình nóng chảy, bay hơi, sôi diễn ra trong những khoảng thời gian nào?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về sự sôi:

 

- Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi đó là nhiệt độ sôi.

- Trong suốt quá trình sôi, nhiệt độ của chất lỏng đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết:

Xem hình ta thấy:

1.- Từ phút 0 đến phút thứ 5, nước ở thể rắn.

- Từ phút thứ 10 đến phút thứ 25, nước ở thể lỏng và hơi.

2. - Từ phút thứ 5 đến phút thứ 10, nước ở thể rắn và lỏng.

- Từ phút thứ 25 đến phút thứ 30, nước ở thể lỏng và hơi.

3. - Nóng chảy: từ phút thứ 5 đến phút thứ 10;

- Bay hơi: từ phút thứ 10 đến phút thứ 25.

- Sôi: từ phút thứ 25 đến phút thứ 30.

28 - 29.6

Sau đây là bảng theo dõi sự thay dổi nhiệt độ theo thời gian của một chất lỏng khi được đun nóng.

Thời gian (phút)

 0    2    4    6    8    10  12   14   16

Nhiệt độ (°C)

 20  30  40  50  60  70   80   80   80

 
1.  Vẽ đường biếu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.

2. Có hiện tượng gì xảy ra đôì với chất lỏng này từ phút thứ 12 đến phút thứ 16?

3. Chất lỏng này có phải là nước không?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về sự sôi:

 

- Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi đó là nhiệt độ sôi.

- Trong suốt quá trình sôi, nhiệt độ của chất lỏng đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết:

1. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian

2. Nhiệt độ 80°c không đổi mặc dù vẫn đun: chất lỏng sôi.

3. Không phải là nước vì nhiệt độ sôi không phải ở 100°c. (Chất này là rượu).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.