CHƯƠNG 1: CƠ HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 14.1, 14.2, 14.3 phần bài tập trong SBT – Trang 50, 51 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 14.1, 14.2, 14.3 phần bài tập trong SBT – Trang 50, 51 Vở bài tập Vật lí 6

Giải 14.1, 14.2, 14.3 phần bài tập trong SBT – Trang 50, 51 VBT Vật lí 6. Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm được độ nghiêng của một mặt phẳng nghiêng?.............

Xem chi tiết
Câu 14a, 14b, 14c phần bài tập tương tự – Trang 51 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 14a, 14b, 14c phần bài tập tương tự – Trang 51 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 14a, 14b, 14c phần bài tập tương tự – Trang 51 VBT Vật lí 6. Cách nào sau đây không làm tăng được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?.......

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 52, 53 Vở bài tập Vật lí 6 Mục II - Phần A - Trang 52, 53 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 52, 53 VBT vật lí 6 Mục II - Đòn bẩy giúp con người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?(Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 52 Vở bài tập Vật lí 6 Mục I - Phần A - Trang 52 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 52 VBT vật lí 6 Mục I - Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 phần bài tập trong SBT – Trang 53, 54 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 phần bài tập trong SBT – Trang 53, 54 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 phần bài tập trong SBT – Trang 53, 54 VBT Vật lí 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.........

Xem chi tiết
Câu 15a, 15b, 15c phần bài tập tương tự – Trang 55 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 15a, 15b, 15c phần bài tập tương tự – Trang 55 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 15a, 15b, 15c phần bài tập tương tự – Trang 55 VBT Vật lí 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống..........

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 56, 57 Vở bài tập Vật lí 6 Mục II - Phần A - Trang 56, 57 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 56, 57 VBT vật lí 6 Mục II - Ròng rọc giúp con người làm việc dễ dàng hơn như thế nào? (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 56 Vở bài tập Vật lí 6 Mục I - Phần A - Trang 56 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 56 VBT vật lí 6 Mục I - Tìm hiểu về ròng rọc (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 57 Vở bài tập Vật lí 6 Mục III - Phần A - Trang 57 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 57 VBT vật lí 6 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 16a, 16b phần bài tập tương tự – Trang 58 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 16a, 16b phần bài tập tương tự – Trang 58 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 16a, 16b phần bài tập tương tự – Trang 58 VBT Vật lí 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống..........

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 59, 60 Vở bài tập Vật lí 6 Mục I - Phần A - Trang 59, 60 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 59, 60 VBT vật lí 6 Mục I - Ôn tập (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 60, 61, 62 Vở bài tập Vật lí 6 Mục II - Phần A - Trang 60, 61, 62 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 60, 61, 62 VBT vật lí 6 Mục II - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 17a, 17b, 17c phần bài tập tương tự – Trang 62 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 17a, 17b, 17c phần bài tập tương tự – Trang 62 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 17a, 17b, 17c phần bài tập tương tự – Trang 62 VBT Vật lí 6. Hãy đặt 3 câu với các từ sau.......

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài