CHƯƠNG 1: CƠ HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 9.1, 9.2, 9.4 phần bài tập trong SBT – Trang 35, 36 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 9.1, 9.2, 9.4 phần bài tập trong SBT – Trang 35, 36 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 9.1, 9.3, 9.4 phần bài tập trong SBT – Trang 35, 36 VBT Vật lí 6. Lực nào dưới đây là lực đàn hồi.....

Xem chi tiết
Câu 9a, 9b, 9c phần bài tập tương tự – Trang 36, 37 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 9a, 9b, 9c phần bài tập tương tự – Trang 36, 37 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 9a, 9b, 9c phần bài tập tương tự – Trang 36, 37 VBT Vật lí 6. Lực nào trong các lực dưới đây là lực đàn hồi?...

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 38 Vở bài tập Vật lí 6 Mục I - Phần A - Trang 38 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 38 VBT vật lí 6 Mục I - Tìm hiểu về lực kế (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 38 Vở bài tập Vật lí 6 Mục II - Phần A - Trang 38 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 38 VBT vật lí 6 Mục II - Đo một lực bằng lực kế (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 38 Vở bài tập Vật lí 6 Mục III - Phần A - Trang 38 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 38 VBT vật lí 6 Mục III - Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Mục IV - Phần A - Trang 39 Vở bài tập Vật lí 6 Mục IV - Phần A - Trang 39 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 39 VBT vật lí 6 Mục IV - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 10.1, 10.2, 10.3 phần bài tập trong SBT – Trang 39, 40 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 10.1, 10.2, 10.3 phần bài tập trong SBT – Trang 39, 40 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 10.1, 10.2, 10.3 phần bài tập trong SBT – Trang 39, 40 VBT Vật lí 6. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

Xem chi tiết
Câu 10a, 10b, 10c phần bài tập tương tự – Trang 40 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 10a, 10b, 10c phần bài tập tương tự – Trang 40 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 10a, 10b, 10c phần bài tập tương tự – Trang 40 VBT Vật lí 6. Hãy chỉ ra hai câu sai trong các câu dưới đây.....

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 41 Vở bài tập Vật lí 6 Mục I - Phần A - Trang 41 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 41 VBT vật lí 6 Mục I - Khối lượng riêng. Khối lượng của các vật theo khối lượng riêng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 41 Vở bài tập Vật lí 6 Mục II - Phần A - Trang 41 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 41 VBT vật lí 6 Mục II - Trọng lượng riêng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 42 Vở bài tập Vật lí 6 Mục III - Phần A - Trang 42 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 42 VBT vật lí 6 Mục III - Xác định trọng lượng riêng của một chất (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Mục IV - Phần A - Trang 42 Vở bài tập Vật lí 6 Mục IV - Phần A - Trang 42 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 42 VBT vật lí 6 Mục IV - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 11.1, 11.2, 11.3, 11.5 phần bài tập trong SBT – Trang 42 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 11.1, 11.2, 11.3, 11.5 phần bài tập trong SBT – Trang 42 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 11.1, 11.2, 11.3, 11.5 phần bài tập trong SBT – Trang 42,43 VBT Vật lí 6. Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh....

Xem chi tiết
Câu 11a, 11b, 11c phần bài tập tương tự – Trang 43 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 11a, 11b, 11c phần bài tập tương tự – Trang 43 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 11a, 11b, 11c phần bài tập tương tự – Trang 43 VBT Vật lí 6.Muốn đo trọng lượng riêng của một khối hợp kim đặc.............

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi - Trang 44 Vở bài tập vật lí 6 Báo cáo thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi - Trang 44 Vở bài tập vật lí 6

Mẫu báo cáo 1. Họ và tên học sinh:……………. Lớp:………………

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 45 Vở bài tập Vật lí 6 Mục I - Phần A - Trang 45 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 45 VBT vật lí 6 Mục I - Kéo vật lên theo phương thẳng đứng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 46 Vở bài tập Vật lí 6 Mục II - Phần A - Trang 46 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 46 VBT vật lí 6 Mục II - Các máy cơ đơn giản (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 13.1, 13.2, 13.3 phần bài tập trong SBT – Trang 46, 47 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 13.1, 13.2, 13.3 phần bài tập trong SBT – Trang 46, 47 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 13.1, 13.2, 13.3 phần bài tập trong SBT – Trang 46, 47 VBT Vật lí 6. Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg.....

Xem chi tiết
Câu 13a, 13b, 13c phần bài tập tương tự – Trang 48 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 13a, 13b, 13c phần bài tập tương tự – Trang 48 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 13a, 13b, 13c phần bài tập tương tự – Trang 48 VBT Vật lí 6. Để kéo trực tiếp một thùng vữa có khối lượng 25kg...........

Xem chi tiết
Phần A - Trang 49, 50 Vở bài tập Vật lí 6 Phần A - Trang 49, 50 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 49, 50 VBT vật lí 6 (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài