Chỉ ra mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên qua sơ đồ sau

Bình chọn:
4.1 trên 12 phiếu

Chỉ ra mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên qua sơ đồ sau

Chỉ ra mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên qua sơ đồ sau

Trả lời:

Cỏ là thức ăn của thỏ, thỏ là thức ăn của cáo, xác chết của cáo được vi khuẩn phân hủy thành chất khoáng, chất khoáng này được rễ cỏ hút để nuôi cây

Các bài liên quan: - Bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên