Câu hỏi mục 2 trang 5 SGK Địa lí 4


a. Đọc tên bản đồ hình 3. b. Chỉ các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây trên bản đồ hình 3. c. Bản đồ hình 2 có tỉ lệ 1 : 20 000, vậy 1 cm trên bản đồ đó ứng với bao nhiêu mét trên thực tế? d. Bảng chú giải ở hình 3 có những kí hiệu nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho bản đồ hình 2 và hình 3 (SGK):

Câu a

Đọc tên bản đồ hình 3.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 3, chú ý tên bản đồ ở cuối hình.

Lời giải chi tiết:

Tên bản đồ hình 3: Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

Câu b

Chỉ các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây trên bản đồ hình 3.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 3 để xác định các hướng.

Lời giải chi tiết:

Câu c

Bản đồ hình 2 có tỉ lệ 1 : 20 000, vậy 1 cm trên bản đồ đó ứng với bao nhiêu mét trên thực tế?

Lời giải chi tiết:

Bản đồ hình 2 có tỉ lệ 1 : 20 000 => tức 1 cm trên bản đồ tương ứng 20 000 cm trên thực tế.

Câu d

Bảng chú giải ở hình 3 có những kí hiệu nào?

Bảng chú giải của hình 3

Phương pháp giải:

Quan sát bảng chú giải hình 3 => xác định các kí hiệu trong bảng.

Lời giải chi tiết:

Bảng chú giải ở hình 3 có các kí hiệu: sông, hồ, mỏ than, mỏ dầu, mỏ sắt, mỏ apatit, mỏ bô xít, thủ đô, thành phố và biên giới quốc gia.


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.