Câu hỏi 1 trang 7 SGK Địa lí 4


Bản đồ là gì?

Đề bài

Bản đồ là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về khái niệm bản đồ.

Lời giải chi tiết

Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỉ lệ nhất định.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí