Bài 9 trang 99 SGK Hình học 10


Qua tiêu điểm của elip dựng đường thẳng song song với Oy và cắt elip tại hai điểm M và N. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho elip \(\displaystyle (E)\) có phương trình: \(\displaystyle {{{x^2}} \over {100}} + {{{y^2}} \over {36}} = 1\)

LG a

Hãy xác định tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm của elip \((E)\) và vẽ elip đó

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(a^2= 100 ⇒ a = 10\)

\(b^2= 36 ⇒ b = 6\)

\(c^2= a^2– b^2= 64 ⇒ c = 8\)

Từ đó ta được:

+) Tọa độ các đỉnh: \(A_1(-10; 0), A_2(10; 0), B_1(0; -3), \) \(B_2(0;3)\)

+) Tọa độ các tiêu điểm: \( F_1(-8; 0), F_2(8; 0)\)

LG b

Qua  tiêu điểm của elip dựng đường thẳng song song với \(Oy\) và cắt elip tại hai điểm \(M\) và \(N\). Tính độ dài đoạn thẳng \(MN\).

Lời giải chi tiết:

Gọi \(d\) là đường thẳng đi qua \(F_2(8;0)\) và song song \(Oy\).

Khi đó \(d:x=8\)

\(\begin{array}{l}
M = d \cap \left( E \right)\\
\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 8\\
\dfrac{{{x^2}}}{{100}} + \dfrac{{{y^2}}}{{36}} = 1
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 8\\
\dfrac{{64}}{{100}} + \dfrac{{{y^2}}}{{36}} = 1
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 8\\
\dfrac{{{y^2}}}{{36}} = \dfrac{9}{{25}}
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 8\\
{y^2} = \dfrac{{324}}{{25}}
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 8\\
y = \pm \dfrac{{18}}{5}
\end{array} \right.
\end{array}\)

Do đó có hai giao điểm của \(d\) với \((E)\) là \(M\left( {8;\dfrac{{18}}{5}} \right),N\left( {8; - \dfrac{{18}}{5}} \right)\)

\(MN = \sqrt {{{\left( {8 - 8} \right)}^2} + {{\left( { - \dfrac{{18}}{5} - \dfrac{{18}}{5}} \right)}^2}} \) \( = \dfrac{{36}}{5}\)

Cách khác:

Ta có: \(M \in \left( E \right)\) \( \Rightarrow M{F_1} + M{F_2} = 2a = 20\,\left( 1 \right)\)

\(MN//Oy \Rightarrow MN \bot {F_1}{F_2}\) \( \Rightarrow \Delta M{F_2}{F_2}\) vuông tại \({F_2}\)

Theo định lý Pitago ta có:

\(\begin{array}{l}MF_1^2 - MF_2^2 = {F_1}F_2^2 = {\left( {2c} \right)^2} = {16^2}\\ \Rightarrow \left( {M{F_1} - M{F_2}} \right)\left( {M{F_1} + M{F_2}} \right) = {16^2}\end{array}\)

Mà \(M{F_1} + M{F_2} = 20\) nên

\(\begin{array}{l}\left( {M{F_1} - M{F_2}} \right).20 = {16^2}\\ \Leftrightarrow M{F_1} - M{F_2} = \dfrac{{{{16}^2}}}{{20}} = \dfrac{{64}}{5}\,\left( 2 \right)\end{array}\)

Từ (1) và (2) ta có hệ: \(\left\{ \begin{array}{l}M{F_1} + M{F_2} = 20\\M{F_1} - M{F_2} = \dfrac{{64}}{5}\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}M{F_1} = \dfrac{{82}}{5}\\M{F_2} = \dfrac{{18}}{5}\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow MN = 2M{F_2} = 2.\dfrac{{18}}{5} = \dfrac{{36}}{5}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.