Câu 6 trang 13 SGK Tin học 11

Bình chọn:
3.8 trên 22 phiếu

Những biểu diễn sau đây không phải là biểu diễn trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp.

Những biểu diễn sau đây không phải là biểu diễn trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp.

Trả lời:

Biểu diễn

Diễn giải

c) 6,23

Dấu phẩy phải thay bằng dẩu chấm (.)

e) A20

Là tên chưa có giá trị

 

Chú ý.

Biểu diễn

Diễn giải

g) 4+6

Là biểu thức hẳng trong Pascal chuẩn cũng được coi là hằng trong Turbo Pascal (TP)

h) ‘C

Sai qui định về hằng xâu: thiếu dấu nháy đơn ở cuối

i) ‘TRUE’

Là hằng xâu nhưng không phải là hằng lôgíc


Các bài liên quan: - Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu