Câu 4 trang 13 SGK Tin học 11

Bình chọn:
2.7 trên 22 phiếu

Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn?

Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn?

Trả lời:

Các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn, đó là:

Tên dành riêng không được dùng khác với ý nghĩa xác định, tên chuẩn có thể dùng với ý nghĩa khác.

Các bài liên quan: - Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu