Câu 4 trang 52 SGK Tin học 7

Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

Giả sử 8 ô trong cột B của trang tính, từ hàng 3 đến hàng 10 có các số với hai chữ số sau dấu chấm thập phân. em hãy nêu các thao tác định dạng để các số đó được hiện thị như các số nguyên.

Giả sử 8 ô trong cột B của trang tính, từ hàng 3 đến hàng 10 có các số với hai chữ số sau dấu chấm thập phân. em hãy nêu các thao tác định dạng để các số đó được hiện thị như các số nguyên.

Lời giải : 

Các thao tác định dạng để các số đó được hiện thị như các số nguyên là :

Bước 1:Chọn ô cần giảm số chữ số phần thập phân

Bước 2:Nháy nút giảm bớt một chữ số phần thập phân

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan