Câu 1 trang 64 SGK Tin học lớp 7


Khởi động Excel và mở bảng tính Ban_hang đã được lưu trong Bài 5.

Đề bài

Khởi động Excel và mở bảng tính Ban_hang đã được lưu trong Bài 5. Thực hiện các thao tác cần thiết để có kết quả tương tự như hình 1.69 dưới đây.

 Định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ;

 Căn lề dữ liệu văn bản và dữ liệu số trong các ô tính;

 Kẻ đường biên cho vùng dữ liệu chi tiết;

 Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính;

 Định dạng hai chữ số thập phân cho dữ liệu số trong cột Đơn giá và một số thập phân cho các số trong cột Thành tiền.

• Cuối cùng lưu bảng tính.

Lời giải chi tiết

Để mở một tệp bảng tính Ban_hang đã có trên máy tính, em mở thư mục lưu tệp và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp.

 Định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ:

Để định dạng, sau khi chọn các ô có dữ liệu cần định dạng, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Font trên dải lệnh Home. Cách sử dụng các lệnh này giống các lệnh tương tự mà em đã biết trong định dạng văn bản: 

 - Chọn phông chữ:

- Chọn cỡ chữ: 

- Chọn màu chữ:

- Chọn kiểu chữ:

• Căn lề dữ liệu văn bản và dữ liệu số trong các ô tính:

Để căn lề, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Alignment trên dải lệnh Home :

Cách sử dụng các lệnh này tương tự nhau:

- Bước 1: Chọn ô cần căn lề:

- Bước 2: Chọn các lệnh dưới đây để căn chỉnh: 

 

• Kẻ đường biên cho vùng dữ liệu chi tiết:

- Bước 1: Chọn các ô cần kẻ đường biên: 

- Bước 2: Nháy chuột tại mũi tên ở lệnh Border , chọn tùy ý đường biên thích hợp:

• Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:

  - Bước 1: Chọn các ô cần tô màu nền:

- Bước 2: Chọn màu nền bằng lệnh Fill Color :

• Định dạng hai chữ số thập phân cho dữ liệu số trong cột Đơn giá và một số thập phân cho các số trong cột Thành tiền.

- Bước 1: Chọn các ô trong cột Đơn giá để định dạng hai chữ số thập phân:

- Bước 2: Nháy chuột chọn lệnh  để tăng 1 chữ số thập phân:

- Bước 3: Thực hiện tương tự với cột Thành tiền:

Áp dụng tương tự để định dạng cho các ô khác, em sẽ được bảng:

• Lưu bảng tính: Mở bảng chọn File , chọn  để lưu thay đổi cuối cùng trong tệp bảng tính: 

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí