Câu 3 trang 52 SGK Tin học 7

Bình chọn:
3.3 trên 10 phiếu

Hãy nêu các bước để thực hiện việc: -Định dạng phông chữ trong ô tính -Tô màu nền cho các ô tính -kẻ đường biên của các ô tính

Hãy nêu các bước để thực hiện việc:

- Định dạng phông chữ trong ô tính

- Tô màu nền cho các ô tính

- Kẻ đường biên của các ô tính

Lời giải : 

- Các bước định dạng phông chữ trong ô tính:

    +Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.

    +Nháy mũi tên ở ô Font

    +Chọn phông chữ thích hợp

- Tô màu nền cho các ô tính

    +Chọn ô (hoặc các ô)cần tô màu nền

    +Nháy vào nút mũi tên bên phải nút Fill Color để chọn màu nền

    + Chọn màu nền

-Kẻ đường biên của các ô tính

    +Chọn các ô cần kẻ đường biên

    +Nháy nút bên phải nút Borders để chọn kiểu kẻ đường biên

    +Chọn kiểu kẻ đường biên

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan