Câu 4 trang 28 SGK Tin học 10

Bình chọn:
3.6 trên 17 phiếu

Em biết gì về các khái niệm: lệnh, chương trình, từ máy?

Em biết gì về các khái niệm: lệnh, chương trình, từ máy?

Trả lời:

Mỗi lệnh là một chỉ dẫn cho máy biết điều cần làm, thể hiện một thao tác xử lí dữ liệu.

- Chương trình là một dãy tuần tự các lệnh chỉ dẫn cho máy biết điểu cần làm.

- Khi xử lí dữ liệu, máy tính xử lí đồng thời một dãy bit chứ không xử lí từng bit. Dãy bit như vậy được gọi là từ máy và được lưu trữ trong một ô nhớ. Độ đài từ máy có thể là 8, 16, 32 hay 64 bit phụ thuộc kiến trúc từng máy.

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu