Câu 4 trang 128 SGK Tin học 10


Nêu một số ví dụ văn bản dùng bảng.

Đề bài

Nêu một số ví dụ văn bản dùng bảng.

Lời giải chi tiết

Một vài ví dụ văn bản dùng bảng đó là:

- Dùng bảng để lập thời khoá biểu với các cột ghi tiết, thứ trong tuần và các dòng ghi thứ tự các tiết học và các môn học trong các thứ tương ứng.

- Dùng bảng để lập bảng điểm của lớp học gồm các cột ghi số thứ tự, họ và tên, điểm thành phần, tổng điểm, điểm trung bình... của học sinh trong một lớp học.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí