Câu 4 SGK Tin học 10 trang 144


Hãy giới thiệu giao thức TCP/IP.

Đề bài

Hãy giới thiệu giao thức TCP/IP.

Lời giải chi tiết

Bộ giao thức TCP/IP là tập hợp các quy định về khuôn dạng dữ liệu và phương thức truyền dữ liệu giữa các thiết bị trên mạng.

Giao thức IP liên quan đến các gói dữ liệu một cách riêng lẻ, độc lập.

Giao thức TCP cho phép hai thiết bị truyền thông trong mạng kết nối với nhau và trao đổi các dòng dữ liệu (đã đóng gói) hoặc thông tin cần truyền. TCP đảm bảo việc phân chia dữ liệu ở máy gửi thành các gói tin nhỏ hơn có khuôn dạng và kích thước xác định. Các gói tin được đánh số để sau đó máy nhận có thể tập hợp chúng lại một cách đúng đắn như các gói tin ở máy gửi.

Nội dung gói tin bao gồm các thành phần sau: địa chỉ nhận, địa chỉ gửi; dữ liệu, độ dài; thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin phục vụ khác.

Khi truyền tin, nếu có lỗi không khắc phục được gói tin sẽ được truyền lại, chẳng hạn khi ta gửi thư đi nếu sai địa chỉ người nhận thì sau thời gian sẽ nhận được thư trả lại.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.