Câu 3 trang 87 SGK Tin học 10


Nêu và so sánh các đặc trưng của Windows và Linux.

Đề bài

Nêu và so sánh các đặc trưng của Windows và Linux.

Lời giải chi tiết

• Một số đặc trưng chung của Windows là:

- Chế độ đa nhiệm;

- Có một hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với các biểu tượng kết hợp giữa đồ họa và văn bản giải thích;

- Cung cấp nhiều công cụ xử lí đồ hoạ và đa phương tiện (Multimedia);

- Đảm bảo khai thác có hiệu quả nhiều loại dữ liệu khác nhau như âm thanh, hình ảnh;

- Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi trường mạng.

• Một số đặc trưng chung của Linux

- Linux là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng;

- Có hệ thống quản lí tệp đơn giản và hiệu quả;

- Có một hệ thống phong phú các môđun và chương trình tiện ích hệ thống.

- Linux đã cung cấp cả chương trình  nguồn của toàn bộ hệ thống, làm cho nó có tính mở rất cao.

- Còn ít các phần mềm ứng dụng chạy trên Linux so với trên Windows nên việc sử dụng Linux còn bị hạn chế.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 16 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí