Câu 3 trang 71 SGK Tin học 10


Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows.

Đề bài

Em hãy cho biết qui tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows.

Lời giải chi tiết

- Qui tắc đặt tên trong Windown, đó là:

+ Tên tệp không quá 255 kí tự, thường gồm 2 phần: phần tên (Name) và phần mở rộng (còn được gọi là phần đuôi – Extension) và được phân cách bằng dấu chấm (.);

+ Phần mở rộng của tên tệp không nhất thiết phải có và được hệ điều hành sử đúng để phân loại tệp;

+ Tên tệp không được chứa một trong các kí tự sau: \ / :*?"<> |

- Ba tên tệp đúng trong Windows:

+  Baitap.xls

+  hoso.pas

+  luutru.doc

- Ba tên tệp sai trong Windows:

+ Lopl 1A. (Sai vì kết thúc bằng dấu chấm)

+ C?Def.gh.MP3 (Sai vì trong tên chứa kí tự ?)

+ 234*abcd”555 (Sai vì trong tên có kí tự * và kí tự”)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 25 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài