Câu 3 trang 60 SGK Tin học 10


Em suy nghĩ gì vẻ trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển Tin học của nước ta?

Đề bài

Em suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển Tin học của nước ta?

Lời giải chi tiết

Trách nhiệm của thế hệ chúng em đối với sự phát triển tin học của nước ta đó là luôn luôn có ý thức bảo vệ thông tin, bảo vệ những thành quả của tin học; không xâm phạm bản quyền sở hữu thông tin; phải có ý thức bảo vệ lợi ích chung, thực hiện tốt điều Luật Giao dịch điện tử; cần phải tìm hiểu và hiểu biết những luật lệ để tránh lạm dụng việc sử dụng Tin học vào các mục đích riêng và sai phạm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 31 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí