Câu 3 trang 49 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 49 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng.

Mục đích của việc mở đường Trường Sơn là:

☐ Để mở đường thông thương sang Lào và Cam-pu-chia.

☐ Để miền Bắc chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.

☐ Cả hai ý trên.

Trả lời: 

☒ Để miền Bắc chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

>> Xem thêm