Câu 1 trang 48 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 48 Vở bài tập Lịch sử 5

Đây là con đường huyền thoại

Điền thêm thông tin vào các câu sau:

- Được Trung ương Đảng, Bác Hồ quyết định mở vào năm:

- Với tên gọi:

- Tên gọi như vậy thể hiện ý chí:

Trả lời: 

- Được Trung ương Đảng, Bác Hồ quyết định mở vào năm: 1959.

- Với tên gọi: Đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh).

- Tên gọi như vậy thể hiện ý chí: độc lập, tự do và thống nhất tổ quốc.

 


Bình chọn:
4.8 trên 24 phiếu

>> Xem thêm