Câu 2 trang 49 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 49 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ☐ trước ý sai.

Đường Trường Sơn có tên gọi khác là:

☐ Đường Hồ Chí Minh

☐ Đường Hồ Chí Minh trên biển.

☐ Đường 5 59.

Trả lời: 

☒ Đường 5 59.


Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

>> Xem thêm