Câu 3 trang 23 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 23 Vở bài tập Lịch sử 5

Chi tiết nào trong bài thể hiện tình cảm chan hòa giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân trong buổi lễ tuyên bố độc lập?

Trả lời: 

Khi đọc được nửa chừng bản “Tuyên ngôn Độc lập”, Bác dừng lại và hỏi: “Tôi nói, đồng bào nghe rẽ không?”. Chi tiết này thể hiện tình thần chan hoàn giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân trong buổi lễ tuyên bố độc lập, là biểu hiện sinh động về tư tưởng lấy dân làm gốc của Người.


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

>> Xem thêm