Câu 2 trang 23 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 23 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập nhằm:

☐ Tuyên bố Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.

☐ Tuyên bố sự chấm dứt của triều đại phong kiến nhà Nguyễn.

☐ Tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của nước ta.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời: 

☒ Tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của nước ta.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm