Câu 1 trang 23 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 23 Vở bài tập Lịch sử 5

Những hình ảnh dưới đây liên quan đến một địa danh và nhân vật lịch sử đặc biệt của dân tộc ta trong những ngày tháng 8 – 1945

Hãy cho biết:

- Ngôi nhà này thuộc phố nào ở Hà Nội?

- Người ngồi Viết là ai? Người đó đang viết gì?

Trả lời:

- Ngôi nhà này thuộc phố Hàng Ngang ở Hà Nội.

- Người ngồi viết là Bác Hồ, Người đang viết bản “Tuyên ngôn Độc lập”.


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Xem thêm