Bài 3 trang 129 SGK Đại số 10


Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở một vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình là:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Kết quả điều tra \(59\) hộ gia đình ở một  vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình là:

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất

b) Nêu nhận xét về số con của \(59\) gia đình đã được điều tra

c) Tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt của các số liệu thống kế đã cho.

LG a

Lập bảng phân bố tần số và tần suất

Phương pháp giải:

- Liệt kê số con trong 1 hộ có thể có. (0, 1, 2, 3, 4)

- Đếm số hộ có 0, 1, 2, 3, 4 con điền vào cột tần số.

- Tính tỉ số phần trăm giữa tần số và tổng số hộ suy ra tần suất.

Lời giải chi tiết:

Bảng phân bố tần số và tần suất

Số con trong một hộ

Tần số

Tần suất (%)

 

0

1

2

3

4

8

13

19

13

6

13,6

22

32,2

22

10,2

Cộng

59

100%

 

LG b

Nêu nhận xét về số con của \(59\) gia đình đã được điều tra

Lời giải chi tiết:

Nhận xét: Số hộ có \(1\), \(2\) và \(3\) con chiếm hơn \(70\%\). Số hộ có \(2\) con chiếm tỉ lệ cao nhất \(32\%\).

LG c

Tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt của các số liệu thống kế đã cho.

Phương pháp giải:

+) Dựa vào công thức số trung bình cộng, số trung vị và mốt được nêu ở câu 2 để làm bài toán.

Lời giải chi tiết:

Số trung bình: \(= {1 \over {59}}(8.0+13.1+19.2+13.3+6.4)\) \( ≈ 1,93\)

Mốt \(M_0= 2\) (con) (tần số lớn nhất bằng \(19\))

Số trung vị (số thứ 30) \(M_e= 2\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.