Bài 2 trang 129 SGK Đại số 10


Đề bài

Nêu rõ cách tính của: số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Để tính được các số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn, trước hết ta cần lập bảng phân bố (tần số, tần suất, tần số ghép lớp hoặc tần suất ghép lớp).

* Đối với bảng phân bố tần số:

Giá trị x1 x2 x3 xk Cộng
Tần số n1 n2 n3 nk N

Số trung bình cộng:

\(\overline x ={1 \over n}({n_1}{x_1} + {n_2}{x_2} + ... + {n_k}{x_k}) \)

Phương sai:

Độ lệch chuẩn

Bước 1. Tính phương sai : \(S^2\)

Bước 2. Căn bậc hai của \(S^2\). Đó là độ lệch chuẩn

* Đối với bảng phân bố tần suất:

Giá trị x1 x2 x3 xk Cộng
Tần số f1 f2 f3 fk 100%

Số trung bình cộng:

\(\overline x  = {f_1}{x_1} + {f_2}{x_2} + ... + {f_k}{x_k}\)

Phương sai:

Độ lệch chuẩn

Bước 1. Tính phương sai : \(S^2\)

Bước 2. Căn bậc hai của \(S^2\). Đó là độ lệch chuẩn

* Đối với bảng phân bố tần số ghép lớp:

Lớp giá trị [a1; a2) [a2; a3) [a3; a4) [ak; ak+1] Cộng
Giá trị đại diện c1 c2 c3 ck  
Tần số n1 n2 n3 nk N

Số trung bình cộng:

\( \overline x= {1 \over n}({n_1}{c_1} + {n_2}{c_2} + ... + {n_k}{x_k}) \)

Phương sai:

Độ lệch chuẩn

Bước 1. Tính phương sai : \(S^2\)

Bước 2. Căn bậc hai của \(S^2\). Đó là độ lệch chuẩn

* Đối với bảng phân bố tần suất ghép lớp:

Lớp giá trị [a1; a2) [a2; a3) [a3; a4) [ak; ak+1] Cộng
Giá trị đại diện c1 c2 c3 ck  
Tần số f1 f2 f3 fk 100%

Số trung bình cộng:

\( \overline x = {f_1}{c_1} + {f_2}{c_2} + ... + {f_k}{c_k}\)

Phương sai:

Độ lệch chuẩn

Bước 1. Tính phương sai : \(S^2\)

Bước 2. Căn bậc hai của \(S^2\). Đó là độ lệch chuẩn

Trong tất cả các trường hợp

\(n\) là số các số liệu thống kê

\(n_i\) là tần số của giá trị \(x_i\)

\(c_i\) là giá trị trung tâm của lớp ghép

\(f_i\) là tần suất của giá trị \(x_i\), của giá trị trung tâm \(c_i\)

b) Số trung vị

Bước 1. Sắp thứ tự các số liệu thống kế thành dãy không giảm

Bước 2. Số đứng giữa của dãy này là số trung vị \(M_e\)

(Nếu trong dãy này có hai số đứng giữa thì số trung vị là trung bình cộng của hai số đứng giữa này).

c) Mốt: Đó là giá trị có tần số lớn nhất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.