Bài 11 trang 131 SGK Đại số 10


Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người, 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là : 50kg, 38kg, 40kg.

Đề bài

Ba nhóm học sinh gồm \(10 \)người, \(15\) người, \(25\) người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là : \(50kg,\, 38kg, \, 40kg.\) Khối lượng trung bình của ba nhóm học sinh là:

(A) \(41,4kg\)

(B) \(42,4 kg\)

(C) \(26 kg\)

(D) \(37 kg\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bảng phân bố rời rạc

\(\overline x ={1 \over n}({n_1}{x_1} + {n_2}{x_2} + ... + {n_k}{x_k}) \)\(= {f_1}{x_1} + {f_2}{x_2} + ... + {f_k}{x_k}\)

Lời giải chi tiết

Tổng khối lượng nhóm thứ nhất: 50.10 = 500 (kg)

Tổng khối lượng nhóm thứ hai: 38.15 = 570 (kg)

Tổng khối lượng nhóm thứ ba: 40.25 = 1000 (kg)

Tổng khối lượng cả ba nhóm : 500 + 570 + 1000 = 2070 (kg)

Tổng số người cả ba nhóm: 10 + 15 + 25 = 50

Khối lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh: 2070 : 50 = 41,4 (kg)

Chọn (A)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí