Câu 1 trang 98 SGK Tin học 10

Bình chọn:
3.5 trên 19 phiếu

Hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.

Hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.

Trả lời:

Các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản, đó là:

- Nhập và lưụ trữ văn bản;

- Sửa đổi văn bản, bao gồm sửa đổi kí tự và từ, sửa đổi cấu trúc văn bản.

- Trình bày văn bản;

- Một số chức năng khác: tìm kiếm và thay thế; tạo bảng và thực hiện tính toán, sắp xếp dữ liệu trong bảng,..

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu