Câu 1 trang 162 SGK Tin học 10

Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.

Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.

Trả lời:

Hệ thống các khái niệm:

- Siêu văn bản là văn bản tích hợp nhiểu phương tiện khác nhau như: bán, hình ảnh, âm thanh, video... và các liền kết tới các siêu văn bản và thường được tạó ra bằng ngôn ngữcíánh dấu siêu văn bản HTML.

- Trang web là mỗi siêu văn bản được gán một địa chỉ truy cập trên Inte

- Website là một hoặc nhiéu trang web trong hệ thống WWW (W Wide Web) được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập.

- Trang chủ (HomePage) của một website là trang web được mở ra tiên khi truy cập website đó trên Internet.

- Trang web tĩnh có thể xem như là siêu văn bản được phát hành t Internet với nội dung không thay đổi.

- Trang web dộng là một trang web mở ra khả năng tương tác giữa ng dùng với máy chủ.

Câu 2 trang 162 SGK Tin học 10 Câu 2 trang 162 SGK Tin học 10

Địa chỉ thư điện tử bao gồm những thành phần nào? Phần nào là quyết định tính duy nhất của địa chỉ thư điện tử? Giải thích?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 162 SGK Tin học 10 Câu 3 trang 162 SGK Tin học 10

Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào ta quan tâm không?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 162 SGK Tin học 10 Câu 4 trang 162 SGK Tin học 10

Kể tên một số máy tìm kiếm phổ biến mà em biết.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 162 SGK Tin học 10 Câu 5 trang 162 SGK Tin học 10

Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các lợi ích mà em có được từ việc sử dụng dịch vụ đó.

Xem chi tiết
Hướng dẫn thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục Hướng dẫn thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Để xem nội dung một đĩa/thư mục ta nhấp đúp chuột lên biểu tượng đĩa hay thư mục đó. Nhấp đúp chuột lên biểu tượng My Computer để xem danh sách các biểu tượng bên trong (gồm cả các ổ đĩa trong máy tính).

Xem chi tiết
Lý thuyết: Thông tin và dữ liệu Lý thuyết: Thông tin và dữ liệu

Dữ liệu cũng là một khái niệm rất trừu tượng, là thông tin đã được đưa vào máy tính.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 51 SGK Tin học 10 Câu 3 trang 51 SGK Tin học 10

Hãy viết thuật toán giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0 và đề xuất các test tiêu biểu.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 60 SGK Tin học 10 Câu 3 trang 60 SGK Tin học 10

Em suy nghĩ gì vẻ trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển Tin học của nước ta?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng