Câu 1 trang 162 SGK Tin học 10


Đề bài

Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.

Lời giải chi tiết

Hệ thống các khái niệm:

- Siêu văn bản là văn bản tích hợp nhiều phương tiện khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video... và các liên kết tới các siêu văn bản và thường được tạó ra bằng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML.

- Trang web là mỗi siêu văn bản được gán một địa chỉ truy cập trên Internet.

- Website là một hoặc nhiều trang web trong hệ thống WWW (World Wide Web) được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập.

- Trang chủ (HomePage) của một website là trang web được mở ra tiên khi truy cập website đó trên Internet.

- Trang web tĩnh có thể xem như là siêu văn bản được phát hành trên Internet với nội dung không thay đổi.

- Trang web động là một trang web mở ra khả năng tương tác giữa người dùng với máy chủ chứa trang web. Mỗi khi có yêu cầu từ máy người dùng, máy chủ sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung theo đúng yêu cầu rồi gửi về cho máy người dùng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.