Bài 1 trang 151 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập bài 1 trang 151 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Đề bài

a) Đại lượng cho biết độ mạnh yếu của dòng điện có tên là gì ? Nêu kí hiệu và đơn vị của đại lượng này ?

b) Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

1,375 A = …..mA                   0,250  A = ....mA                   

125 mA = ………A                    40 mA = …….A.

Lời giải chi tiết

Đại lượng cho biết độ mạnh yếu của dòng điện gọi là cường độ dòng điện.

Cường độ dòng điện được kí hiệu bằng chữa I.

Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu là A.

1,375 A =  1375 mA                            0,250  A = 250 mA                 

125 mA = 0,125 A                               40 mA = 0,04 A.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 22: Cường độ dòng điện