Bài 6 trang 176 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7


Giải bài tập bài 6 trang 176 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Đề bài

Hình h26.16 mô tả sơ đồ mạch điện của một gia đình gồm ba phòng. K là cái CB 30A đặt sau nguồn điện, \({K_1},{K_2},{K_3}\) là các CB 20A ở mỗi phòng. Em hãy giải thích vì sao người ta dùng các CB có cường độ ngắt mạch khác nhau như vậy.

 

Lời giải chi tiết

Người ta dùng các CB có cường độ ngắt khác nhau để phù hợp với cường độ ngắt của từng đoạn. Đoạn mạch có cường độ nhỏ thì CB có cường độ nhỏ, đoạn mạch có cường độ lớn thì CB có cường độ lớn.                      

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí