Bài 5 trang 176 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7


Giải bài tập bài 5 trang 176 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Đề bài

Giá trị cường độ dòng điện nào sau đây khi đi qua cơ thể người chưa gây nguy hiểm đến tính mạng ?

A. 80 mA                                  B. 0,4 A

C. 0,08 kA                                D. 4 mA

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí