Bạn hãy dự đoán xem ánh sáng qua khe sẽ như thế nào

Bình chọn:
3.8 trên 14 phiếu

Bạn hãy dự đoán xem ánh sáng qua khe sẽ như thế nào

Chiếu đèn pin qua khe hẹp của một tấm bìa đặt như hình 3, bạn hãy dự đoán xem ánh sáng qua khe sẽ như thế nào. Làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.

Trả lời:

+ Ánh sáng đến  được điểm dọi đèn vào.

 + Ánh sáng đi theo đường thẳng.

Các bài liên quan: - Bài 45: Ánh sáng