Bài 7 trang 33 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Đề bài

 Trong phòng thí nghiệm, người ta thường nung \(KCl{O_3}\) hoặc \(KMn{O_4}\) để điều chế khí oxi sử dụng cho các thí nghiệm khác. Nếu ta sử dụng cùng khối lượng hai chất này để điều chế khí oxi thì trường hợp nào sẽ thu được khối lượng khí oxi nhiều hơn.

Lời giải chi tiết

Lấy số mol mỗi chất là 1 mol.
Các phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& 2KCl{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2KCl + 3{O_2} \cr
& 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{1.3} \over 2}(mol) \cr
& 2KMn{O_4}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2} \cr
& 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;{1 \over 2}(mol) \cr} \)

\(\left. \matrix{  {n_{{O_2}(KCl{O_3})}} = {{1.3} \over 2} = 1,5mol \hfill \cr  {n_{{O_2}(KMn{O_4})}} = {1 \over 2}mol = 0,5mol \hfill \cr}  \right\}\) \( \Rightarrow {n_{{O_2}(KCl{O_3}) > }}{n_{{O_2}(KMn{O_4})}}\)

Khi lấy cùng số mol thì  \(KCl{O_3}\)được \({O_2}\) nhiều hơn  \(KMn{O_4}\) .

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.