Bài 8 trang 49 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2


Giải bài tập Cho l l gam hỗn hợp X gồm và tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít khí (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi rượu có trong X.

Đề bài

Cho 11 gam hỗn hợp X gồm \(C{H_3}OH\) và \({C_2}{H_5}OH\) tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít khí \({H_2}\) (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi rượu có trong X.

Lời giải chi tiết

Số mol H2 thu được là: \({n_{{H_2}}} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15\,mol\)

Đặt số mol các chất trong X là \(C{H_3}OH:\,a\,mol;\,{C_2}{H_5}OH:\,b\,mol\)

\({m_{C{H_3}OH}} + {m_{{C_2}{H_5}OH}} = {m_X}\)

\(\Rightarrow 32a + 46b = 11\,\,(1)\)

Các phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}2C{H_3}OH + 2Na \to 2C{H_3}ONa + {H_2} \uparrow \,\,(1)\\\,\,\,\,a \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{a}{2}\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \,\,(2)\\\,\,\,\,b \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{b}{2}\,\,\,\,\,\,\,mol\\\left. \begin{array}{l}Theo\,(1),\,(2)\, \to {n_{{H_2}}} = \left( {\dfrac{a}{2} + \dfrac{b}{2}} \right)\,mol\\Theo\,gt \to {n_{{H_2}}} = 0,15\,mol\end{array} \right\}\\ \Rightarrow \dfrac{a}{2} + \dfrac{b}{2} = 0,15 \Rightarrow a + b = 0,3\,(II)\\Theo\,(I),\,(II)\, \Rightarrow a = 0,2\,mol;\,b = 0,1\,mol\end{array}\)

Phần trăm khối lượng mỗi rượu trong X là:

\(\begin{array}{l}\% {m_{C{H_3}OH}} = \dfrac{{{m_{C{H_3}OH}}}}{{{m_X}}}.100 = \dfrac{{32.0,2}}{{11}}.100 = 58,18\% \\ \Rightarrow \% {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 100 - 58,18 = 41,82\% .\end{array}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 44. Rượu Etylic

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài