Bài 7 trang 30 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Đề bài

 Cho các nguyên tử với các thành phần cấu tạo sau:

X(6n, 5p, 5e)            Y(10p, 10e, 10n)

Z(5e, 5p, 5n)            T(11p, 11e, 12n)

Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

A. 4                               B. 3 

C. 2                               D. 1

Lời giải chi tiết

Nguyên tố hóa học là các nguyên tử có cùng số proton

X, Z đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học vì đều có 5p

Các nguyên tố hóa học gồm: X và Z thuộc một nguyên tố Hóa học, Y thuộc một nguyên tố hóa học, T thuộc một nguyên tố hóa học.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.