Bài 7 trang 30 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Bài 7 trang 30 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

 Cho các nguyên tử với các thành phần cấu tạo sau:

X(6n, 5p, 5e)            Y(10p, 10e, 10n)

Z(5e, 5p, 5n)            T(11p, 11e, 12n)

Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

A. 4                               B. 3 

C. 2                               D. 1

Lời giải chi tiết

Nguyên tố hóa học là các nguyên tử có cùng số proton

X, Z đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học vì đều có 5p

Các nguyên tố hóa học gồm: X và Z thuộc một nguyên tố Hóa học, Y thuộc một nguyên tố hóa học, T thuộc một nguyên tố hóa học.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài