Bài 6 trang 84 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Bài 6 trang 84 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Tính khối lượng mol của:

a) 1 mol nguyên tử K và 1 mol phân tử K2O              

b) 1 mol nguyên tử Fe và 1 mol phân tử Fe2O3

c) 1 mol phân tử NaCl                                                

d) 1 mol nguyên tử S và 1 mol phân tử SO2

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng mol của K = 39 g/mol

    Khối lượng mol của K2O = 39.2 + 16 = 94 g/mol

b) Khối lượng mol của Fe = 56 g/mol

    Khối lượng mol của Fe2O3 = 2.56 + 3.16 =160 g/mol

c) Khối lượng mol của NaCl = 23 + 35,5 = 58,5 g/mol

d) Khối lượng mol của S = 32 g/mol

    Khối lượng mol của SO2 = 32 + 2.16 = 64 g/mol

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí