Bài 50 trang 46 SGK Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 123 phiếu

Giải bài 50 trang 46 SGK Toán 7 tập 2. Thu gọn các đa thức

Đề bài

Cho các đa thức:

N = 15y3 + 5y2 - y5 - 5y2 - 4y3 - 2y

M = y2 + y3 -3y + 1 - y2 + y5 -  y3 + 7y5.

a) Thu gọn các đa thức trên.

b) Tính N + M và N - M.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thu gọn các đa thức bằng cách nhóm các hạng tử đồng dạng lại rồi thu gọn chúng.

- Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước:

+ Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với dấu của chúng.

+ Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).

- Muốn trừ hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước:

+ Viết các hạng tử của đa thức thứ nhất cùng với dấu của chúng.

+ Viết tiếp các hạng tử của đa thức thứ hai với dấu ngược lại.

+ Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).

Lời giải chi tiết

a) Thu gọn các đa thức:

N = 15y3 + 5y2 - y5 - 5y2 - 4y3 - 2y

   = -y5 + (15y3 - 4y3) + (5y- 5y2) - 2y

   = -y5 + 11y3 - 2y

M = y2 + y3 -3y + 1 - y2 + y5 - y3 + 7y

= (y5 + 7y5) + (y- y3) +  (y- y2) - 3y +1

= 8y5 - 3y + 1.

b) N + M = (-y5 + 11y3 - 2y) + ( 8y5 - 3y + 1)

              = -y5 + 11y3 - 2y + 8y5 - 3y + 1

              = (-y5 + 8y5) + 11y+ (-2y - 3y)+1

              = 7y5 + 11y3 - 5y + 1

  N - M = (-y5 + 11y3 - 2y) - ( 8y5 - 3y + 1)

           = -y5 + 11y3 - 2y - 8y5 + 3y - 1

           = (-y5 - 8y5) + 11y+ (-2y + 3y) - 1

           = -9y+ 11y3 + y - 1.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 8. Cộng, trừ đa thức một biến

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.