Bài 50 trang 46 SGK Toán 7 tập 2


Thu gọn các đa thức

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho các đa thức:

\(N = 15{y^3} + 5{y^2} - {y^5} - 5{y^2} - 4{y^3} \)\(\,- 2y\)

\(M = {y^2} + {y^3} - 3y + 1 - {y^2} + {y^5} -{y^3} \)\(\,+ 7{y^5}\).

LG a

Thu gọn các đa thức trên.

Phương pháp giải:

- Thu gọn các đa thức bằng cách nhóm các hạng tử đồng dạng lại rồi thu gọn chúng.

Lời giải chi tiết:

Thu gọn các đa thức: 

LG b

Tính \(N + M\) và \(N - M\).

Phương pháp giải:

- Để cộng (hay trừ) hai đa thức, ta làm các bước sau:

Bước 1: Viết hai đa thức trong dấu ngoặc

Bước 2: Thực hiện bỏ dấu ngoặc (theo quy tắc dấu ngoặc)

Bước 3: Nhóm các hạng tử đồng dạng

Bước 4: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.

Lời giải chi tiết:

.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 225 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí