Bài 49 trang 46 SGK Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4 trên 95 phiếu

Giải bài 49 trang 46 SGK Toán 7 tập 2. Hãy tìm bậc của mỗi đa thức sau:

Đề bài

Hãy tìm bậc của mỗi đa thức sau:

M = x- 2xy + 5x2 - 1

N = x2y2 - y2 + 5x2 - 3x2y +  5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thu gọn các đa thức nếu được.

- Xác đinh bậc của đa thức: Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.

Lời giải chi tiết

+) M = x- 2xy + 5x2 - 1 = (x+5x2) - 2xy - 1 = 6x- 2xy - 1

Hạng tử 6xcó bậc 2; hạng tử  -2xy có bậc 2 ;hạng tử -1 có bậc 0.

Bậc cao nhất trong các bậc đó là 2.

Vậy đa thức M có bậc 2.

+) Hạng tử x2y2 có bậc 4; hạng tử - y2 có bậc 2; hạng tử 5x2 có bậc 2; hạng tử -3x2y có bậc là 3; hạng tử 5 có bậc 0.

Bậc cao nhất trong các bậc đó là 4.

Vậy đa thức N có bậc 4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 8. Cộng, trừ đa thức một biến

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.